Søk i denne bloggen

fredag 28. mai 2021

Finner INGEN grunn til å vaksinere barn mot Covid 19

Vaksinen er en sann lykkepille og glede for mange. En redningsbøye i vannet de har tråkket i over et år. 
Personlig ser jeg svært få fordeler for noen å vaksinere seg. Kanskje de over 70 og oppover, som fortsatt er relativt friske. Men et KANSKJE der altså. 

Understreker igjen at jeg tror og vet at noen blir syke, alvorlig syke og dør. Likevel er ikke tallene fra WHO, mye større en for influensa. Kanskje burde vi gjort mere for å forhindre influensadødsfall, men vi har på et vist akseptert at den kan ta livet av folk. Den er også MER dødelig for yngre. Senest i 2019 døde to ungdommer på ungdomsskolen av influensa. 

Vaksinen er IKKE testet på barn under 16, på gravide, ammende eller jenter som planla å få barn. 
Det i seg selv er mer en god grunn nok til IKKE å teste vaksinen på disse nå. 

I placebogruppen til Pfizer fikk 0,9% SYMPTOMER på covid 19. Altså mindre en 1%. 
Man hadde en risikoreduksjon på UNDER 1% når man sammenlignet vaksinegruppa med placebogruppa. 

Mindre en 1%. 

Overlevelse for barn er 99,998%. Altså 0% sjanse for å dø. Faren for bivirkniger derimot er stor. Vi har vaksinert i ca 5 mnd og det ramler inn med bivirkniger. Flere har dødd av en spesiell type blodpropp og nå undersøkes det om betennelse i hjerteposen 4 dager etter vaksinering har sammenheng med vaksinering. Ja, du leste riktig. 

Vaers har 4000 rapporterte dødsfall og i Danmark har 4000 dødd innen 30 dager etter vaksine. Ca 200 er direkte rapportert. Over 12000 bivirkniger i Norge. Ok. For en sykdom ALLE under 85 år har 99,7% sjanse for å overleve. Over 75% melder om bivirkniger etter andre dose av Moderna og Pfizer. 
Gi leger lov til å bruke trygge medisiner, de mener virker...

HALLO!!!!

Helt i orden å ønske vaksine selv når man er voksen. Jeg er for friere behandling. Jeg ønsker f.eks tilgang på Ivermerctin og HCQ. 

Barna mine har stort sett fulgt det nasjonale vaksineprogrammet, men her sier jeg STOPP. 

Legger ved linker fra leger som vaksinerer selv, men som ikke synes covid-vaksine til barn er bra!

Se disse før du tar et valg. Vaksinene er kun NØDGODKJENT, resultat på sikkerhet og effekt foreligger i 2023. En av mine favoritter: Her med Svensk oppsummering og link til hele høringen. 


Han her er fullvaksinert selv, ikke helt pro å vaksinere barn: Mange er redd for senskader. Trist men sant, virus setter ofte i gang større problemer som ME, ol. Nå ser det ut til at dette ikke er et enormt problem.
Gode linker kan ikke deles for ofte. To fullvaksinerte leger diskuterer bla Coronapass Legger ved lenken til forsøket på selve vaksinene som er ferdig i 2023 


Halvor Næss en av de norske legene som kritiserer tiltakene: Avslutter med denne:
torsdag 27. mai 2021

Whuan

Altså, allerede i fjor var det flere som trodde viruset IKKE kom fra en dårlig kokt flaggermus på et våtmarked i Whuan. Trump var overbevist, ble latterliggjort og faktasjekket. Jeg så en dokumentar som ble sluppet 7. april i fjor. Det var tidlig, jeg fant den logisk. Ikke for det, det spiller jo ingen rolle sånn sett. Jeg har heller ingen formelig om den har «sluppet» ut eller er satt ut. At det kommer fra en flaggermus som bor 60 mil fra våtmarkedet, på et våtmarked som ikke solgte flaggermus og som de smittede ikke hadde vært på? Vel, lite sansynlig. 

Vi hadde faktisk en norsk forsker som var tidlig ute med å stille spørsmål. 

Det hele ble avskrevet som en konspirasjonsteori. 

Vel, er det det? 
Facebook trekker nå «sensuren» på disse påstandene. 
Fauci er ikke lenger sikker, og flere ting rundt fenne pandemien får kanskje se dagens lys....
Så har vi reportere som kommer med sine tanker. 
Nå dukker det opp wisleblowers fra Facebook, sykehus, laboratorier med mer. 

Er dette toppen av et isfjell. Main stream media i Norge rapporterer lite. Anbefaler å finne kanaler i USA. Høringer, aviser, og talk show. Få inn annen input!


lørdag 22. mai 2021

En dames frustrasjoner og tanker om Covid.

Kopiert her, for det er da noe å tenke på? 


Bekymret borger: Jeg sier NEI til vaksinepass!

Begrunnelse: Innføring av koronasertifikat er et farlig veivalg som ikke hører hjemme i åpne, demokratiske og tillitsbaserte samfunn som det norske. Myndighetenes koronapolitikk gjennom det siste året har bekreftet at det er de mest kritiske stemmene som har evnet å komme med en noenlunde treffsikker analyse av vår samtid.

Av Kaci.

Jeg hadde ALDRI kunnet forestille meg at de dystopiske framtidsutsiktene enkelte kom med i fjor vår, som f.eks. at «den globale makteliten planlegger å holde folket i husarrest, stenge ned våre demokratiske samfunn på ubestemt tid, vaksinere verdens befolkning og innføre vaksinepass med QR-kode», nå dessverre ser ut til å være en kjensgjerning. Det er en usigelig trist og skremmende samfunnsutvikling.

Norge har vært nedstengt og/ eller underlagt svært inngripende restriksjoner i 14 måneder. Mennesker går rundt med munnbind uten vitenskapelig effekt mot virussmitte og vi føler oss mer og mer fremmedgjorte ovenfor hverandre. Dette er en naturlig konsekvens av den isolasjonspolitikken myndighetene har utsatt oss for det siste året. Helse har blitt omdefinert til smittevern og helsemyndighetene har gjennom sine faglige råd innført et klassesamfunn, der Sars-Cov-2-viruset trumfer alt.

Media (med noen få hederlige unntak) kjører på med koronastatistikk, uten engang å forsøke å sette tallene inn i en mer helhetlig kontekst. Her er noen eksempler: 40.000 personer dør hvert år i Norge. I gjennomsnitt er det cirka 110 personer per dag. Pr. 07.05.21 har det i Norge dødd 767 personer med påvist Sars-Cov-2-viruset i kroppen i løpet av 14 måneder. Det betyr at det antallet som har dødd MED covid-19 tilsvarer det antallet som man kan forvente dør i løpet av 7 dager.

Medianalder for de døde MED covid-19 er 84 år, gjennomsnittsalderen er 82 år. Til sammenlikning var det 11.000 personer som døde av kreft i 2019. Influensasesongen 2017/2018 tok livet av cirka 1400 personer. 650 personer tok sitt eget liv og 275 døde av overdose i 2019. Mange av dem var unge mennesker med livet foran seg. Hvorfor regner man ikke ut hvor mange tapte leveår og samlet helsetap dette innebærer for samfunnet?

Tenk hvor mange tapte leveår (les: menneskeliv) vi kunne ha spart ved å tilføre mer ressurser for å bedre innsatsen rettet mot disse gruppene? MEN det er Covid-19 dødsfallene som skal prioriteres av helsemyndighetene, koste hva det koste vil. Dette til tross for at vi vet at friske personer under 70 år, kun har 0,05 % risiko for å dø av eller MED Covid-19. Hvorfor kommuniseres ikke dette i større grad til befolkningen?

Globalt skrives det nå mye om koronasituasjonen i India. Vi får formidlet grusomme scener og kontinuerlige bilder av mennesker som ikke får puste, om mangelen på surstoff og et fungerende helsevesen. Over 230.000 mennesker har så langt i pandemien dødd MED Covid-19 i India. Men det dør også årlig nesten to millioner barn under 5 år i India. Disse barna dør i det stille, uten at hverken WHO, vestlige medier eller norske myndigheter bryr seg nevneverdig.

Hvorfor er det slik? Det henger jo ikke på greip! Og i USA dør det 600.000 av kreft, hvert eneste år. Mange har ikke helseforsikring og dermed tilgang til forsvarlig helsehjelp. Til nå har 594.000 amerikanere dødd av koronarelaterte årsaker. Milliardene sitter løst i alt som har med korona å gjøre.

Hvorfor skal covid-19 prioriteres foran behandling og forebygging av alle andre sykdommer og lidelser? Hvorfor ødelegger politikerne rettsstaten og demokratiet for å slå ned et virus med en dødelighet på 0,2 prosent? I henhold til utredningsinstruksen i staten må tiltak stå i forhold til de problemene som man skal prøve å løse i samfunnet. Her er det ikke noe forhold overhode og beslutningsgrunnlaget er i tillegg svært mangelfullt utredet.

Regjeringen ønsker nå i samarbeid med flere land i EU å innføre vaksinepass. Departementet foreslår i dette høringsnotatet et midlertidig nytt kapittel 4A i smittevernloven med regler om koronasertifikat:

«Formålet med de nye bestemmelsene er å etablere et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått koronasykdom og testresultat. Videre skal forslaget legge til rette for innføring av en kommende EU-forordning og gi departementet fullmakt til å effektivt regulere bruken av et koronasertifikat i forskrift når det er behov for dette».

Her går det tydelig fram at dette er samkjørt med EU og vi får en ny bekreftelse på at smittevernstaten har erstattet rettsstaten. Det er altså et punkt i smittevernloven som vil avgjøre om man er første- eller annenrangs borger. Et utvidet vaksinepass for covid-19 som åpner for innenlands bruk vil i praksis være en gjeninnføring av passersedler. Det er en type dokument vi i Norge ikke har sett siden krigens dager.

Det er videre særdeles alvorlig at Regjeringen vil innføre vaksinepass, når INGEN av vaksinene er gitt endelig godkjenning, hverken i Norge eller i noe annet land. Det pågår en massevaksinasjon av befolkningen med eksperimentelle vaksiner som kun har fått nødgodkjenning, og dette til tross for at det finnes virksomme legemidler mot covid-19. Indiske helsemyndigheter sa nei til å gi slik midlertidig godkjenning av Pfizers vaksine, nettopp fordi de ikke kunne garantere for sikkerheten til befolkningen. Legemiddelfirmaene som produserer vaksinene, er fritatt juridisk og økonomisk ansvar for bivirkninger som kan oppstå på kort og på lang sikt.

Ifølge Statens legemiddelverk er det pr. 04.05.21 kommet inn 12.331 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon, herunder 156 dødsfall. 2 av 4 vaksiner er satt på pause av myndighetene grunnet alvorlige bivirkninger og dødsfall. Vaksineringen har kun pågått i 4 måneder. Tallene er urovekkende og mangler sidestykke i medisinens historie.

Jeg finner det skandaløst at myndighetene i det hele tatt fremmer et lovforslag om et eget covid-19 vaksinepass med kontrollfunksjoner som vil gjøre at den enkeltes frihet til å velge vaksinasjon blir helt illusorisk. Det blir indirekte vaksinetvang. Vi vil får et segregert samfunn med et A- og B-lag; de vaksinerte og de uvaksinerte. De beskyttede og ubeskyttede. De rene og urene. Oss og de andre.

Vaksinepass som passerseddel er en farlig vei å gå, det vil bevege oss fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkingssamfunn på linje med Kina og andre totalitære stater. Det er på tide å snu. Vi er kommet til veis ende av koronadiktaturet. Jeg sier NEI til koronasertifikat!

Med hilsen Kaci, bekymret borger 

https://steigan.no/2021/05/bekymret-borger-jeg-sier-nei-til-vaksinepass/?fbclid=IwAR3snIyZjPkfqIE_4cTUSR8wu8AjHKYc9Qm-ynaafgd3joCNOGEADxg2MyI