Epilepsi kan ha ulike årsaker, men et fellestrekk er at alle sykdommer, skader eller misdannelse av hjernebarken gir økt risiko for utvikling av epilepsi. I mange tilfeller kan det ikke påvises noen helt sikker årsak. Årsakene kan inndeles i ulike kategorier:
  • genetisk
  • strukturell
  • metabolsk
  • immunologisk
  • infeksjonsbetinget
  • ukjent årsak