Søk i denne bloggen

fredag 28. mai 2021

Finner INGEN grunn til å vaksinere barn mot Covid 19

Vaksinen er en sann lykkepille og glede for mange. En redningsbøye i vannet de har tråkket i over et år. 
Personlig ser jeg svært få fordeler for noen å vaksinere seg. Kanskje de over 70 og oppover, som fortsatt er relativt friske. Men et KANSKJE der altså. 

Understreker igjen at jeg tror og vet at noen blir syke, alvorlig syke og dør. Likevel er ikke tallene fra WHO, mye større en for influensa. Kanskje burde vi gjort mere for å forhindre influensadødsfall, men vi har på et vist akseptert at den kan ta livet av folk. Den er også MER dødelig for yngre. Senest i 2019 døde to ungdommer på ungdomsskolen av influensa. 

Vaksinen er IKKE testet på barn under 16, på gravide, ammende eller jenter som planla å få barn. 
Det i seg selv er mer en god grunn nok til IKKE å teste vaksinen på disse nå. 

I placebogruppen til Pfizer fikk 0,9% SYMPTOMER på covid 19. Altså mindre en 1%. 
Man hadde en risikoreduksjon på UNDER 1% når man sammenlignet vaksinegruppa med placebogruppa. 

Mindre en 1%. 

Overlevelse for barn er 99,998%. Altså 0% sjanse for å dø. Faren for bivirkniger derimot er stor. Vi har vaksinert i ca 5 mnd og det ramler inn med bivirkniger. Flere har dødd av en spesiell type blodpropp og nå undersøkes det om betennelse i hjerteposen 4 dager etter vaksinering har sammenheng med vaksinering. Ja, du leste riktig. 

Vaers har 4000 rapporterte dødsfall og i Danmark har 4000 dødd innen 30 dager etter vaksine. Ca 200 er direkte rapportert. Over 12000 bivirkniger i Norge. Ok. For en sykdom ALLE under 85 år har 99,7% sjanse for å overleve. Over 75% melder om bivirkniger etter andre dose av Moderna og Pfizer. 
Gi leger lov til å bruke trygge medisiner, de mener virker...

HALLO!!!!

Helt i orden å ønske vaksine selv når man er voksen. Jeg er for friere behandling. Jeg ønsker f.eks tilgang på Ivermerctin og HCQ. 

Barna mine har stort sett fulgt det nasjonale vaksineprogrammet, men her sier jeg STOPP. 

Legger ved linker fra leger som vaksinerer selv, men som ikke synes covid-vaksine til barn er bra!

Se disse før du tar et valg. Vaksinene er kun NØDGODKJENT, resultat på sikkerhet og effekt foreligger i 2023. En av mine favoritter: Her med Svensk oppsummering og link til hele høringen. 


Han her er fullvaksinert selv, ikke helt pro å vaksinere barn: Mange er redd for senskader. Trist men sant, virus setter ofte i gang større problemer som ME, ol. Nå ser det ut til at dette ikke er et enormt problem.
Gode linker kan ikke deles for ofte. To fullvaksinerte leger diskuterer bla Coronapass Legger ved lenken til forsøket på selve vaksinene som er ferdig i 2023 


Halvor Næss en av de norske legene som kritiserer tiltakene: Avslutter med denne:
torsdag 27. mai 2021

Whuan

Altså, allerede i fjor var det flere som trodde viruset IKKE kom fra en dårlig kokt flaggermus på et våtmarked i Whuan. Trump var overbevist, ble latterliggjort og faktasjekket. Jeg så en dokumentar som ble sluppet 7. april i fjor. Det var tidlig, jeg fant den logisk. Ikke for det, det spiller jo ingen rolle sånn sett. Jeg har heller ingen formelig om den har «sluppet» ut eller er satt ut. At det kommer fra en flaggermus som bor 60 mil fra våtmarkedet, på et våtmarked som ikke solgte flaggermus og som de smittede ikke hadde vært på? Vel, lite sansynlig. 

Vi hadde faktisk en norsk forsker som var tidlig ute med å stille spørsmål. 

Det hele ble avskrevet som en konspirasjonsteori. 

Vel, er det det? 
Facebook trekker nå «sensuren» på disse påstandene. 
Fauci er ikke lenger sikker, og flere ting rundt fenne pandemien får kanskje se dagens lys....
Så har vi reportere som kommer med sine tanker. 
Nå dukker det opp wisleblowers fra Facebook, sykehus, laboratorier med mer. 

Er dette toppen av et isfjell. Main stream media i Norge rapporterer lite. Anbefaler å finne kanaler i USA. Høringer, aviser, og talk show. Få inn annen input!


lørdag 22. mai 2021

En dames frustrasjoner og tanker om Covid.

Kopiert her, for det er da noe å tenke på? 


Bekymret borger: Jeg sier NEI til vaksinepass!

Begrunnelse: Innføring av koronasertifikat er et farlig veivalg som ikke hører hjemme i åpne, demokratiske og tillitsbaserte samfunn som det norske. Myndighetenes koronapolitikk gjennom det siste året har bekreftet at det er de mest kritiske stemmene som har evnet å komme med en noenlunde treffsikker analyse av vår samtid.

Av Kaci.

Jeg hadde ALDRI kunnet forestille meg at de dystopiske framtidsutsiktene enkelte kom med i fjor vår, som f.eks. at «den globale makteliten planlegger å holde folket i husarrest, stenge ned våre demokratiske samfunn på ubestemt tid, vaksinere verdens befolkning og innføre vaksinepass med QR-kode», nå dessverre ser ut til å være en kjensgjerning. Det er en usigelig trist og skremmende samfunnsutvikling.

Norge har vært nedstengt og/ eller underlagt svært inngripende restriksjoner i 14 måneder. Mennesker går rundt med munnbind uten vitenskapelig effekt mot virussmitte og vi føler oss mer og mer fremmedgjorte ovenfor hverandre. Dette er en naturlig konsekvens av den isolasjonspolitikken myndighetene har utsatt oss for det siste året. Helse har blitt omdefinert til smittevern og helsemyndighetene har gjennom sine faglige råd innført et klassesamfunn, der Sars-Cov-2-viruset trumfer alt.

Media (med noen få hederlige unntak) kjører på med koronastatistikk, uten engang å forsøke å sette tallene inn i en mer helhetlig kontekst. Her er noen eksempler: 40.000 personer dør hvert år i Norge. I gjennomsnitt er det cirka 110 personer per dag. Pr. 07.05.21 har det i Norge dødd 767 personer med påvist Sars-Cov-2-viruset i kroppen i løpet av 14 måneder. Det betyr at det antallet som har dødd MED covid-19 tilsvarer det antallet som man kan forvente dør i løpet av 7 dager.

Medianalder for de døde MED covid-19 er 84 år, gjennomsnittsalderen er 82 år. Til sammenlikning var det 11.000 personer som døde av kreft i 2019. Influensasesongen 2017/2018 tok livet av cirka 1400 personer. 650 personer tok sitt eget liv og 275 døde av overdose i 2019. Mange av dem var unge mennesker med livet foran seg. Hvorfor regner man ikke ut hvor mange tapte leveår og samlet helsetap dette innebærer for samfunnet?

Tenk hvor mange tapte leveår (les: menneskeliv) vi kunne ha spart ved å tilføre mer ressurser for å bedre innsatsen rettet mot disse gruppene? MEN det er Covid-19 dødsfallene som skal prioriteres av helsemyndighetene, koste hva det koste vil. Dette til tross for at vi vet at friske personer under 70 år, kun har 0,05 % risiko for å dø av eller MED Covid-19. Hvorfor kommuniseres ikke dette i større grad til befolkningen?

Globalt skrives det nå mye om koronasituasjonen i India. Vi får formidlet grusomme scener og kontinuerlige bilder av mennesker som ikke får puste, om mangelen på surstoff og et fungerende helsevesen. Over 230.000 mennesker har så langt i pandemien dødd MED Covid-19 i India. Men det dør også årlig nesten to millioner barn under 5 år i India. Disse barna dør i det stille, uten at hverken WHO, vestlige medier eller norske myndigheter bryr seg nevneverdig.

Hvorfor er det slik? Det henger jo ikke på greip! Og i USA dør det 600.000 av kreft, hvert eneste år. Mange har ikke helseforsikring og dermed tilgang til forsvarlig helsehjelp. Til nå har 594.000 amerikanere dødd av koronarelaterte årsaker. Milliardene sitter løst i alt som har med korona å gjøre.

Hvorfor skal covid-19 prioriteres foran behandling og forebygging av alle andre sykdommer og lidelser? Hvorfor ødelegger politikerne rettsstaten og demokratiet for å slå ned et virus med en dødelighet på 0,2 prosent? I henhold til utredningsinstruksen i staten må tiltak stå i forhold til de problemene som man skal prøve å løse i samfunnet. Her er det ikke noe forhold overhode og beslutningsgrunnlaget er i tillegg svært mangelfullt utredet.

Regjeringen ønsker nå i samarbeid med flere land i EU å innføre vaksinepass. Departementet foreslår i dette høringsnotatet et midlertidig nytt kapittel 4A i smittevernloven med regler om koronasertifikat:

«Formålet med de nye bestemmelsene er å etablere et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått koronasykdom og testresultat. Videre skal forslaget legge til rette for innføring av en kommende EU-forordning og gi departementet fullmakt til å effektivt regulere bruken av et koronasertifikat i forskrift når det er behov for dette».

Her går det tydelig fram at dette er samkjørt med EU og vi får en ny bekreftelse på at smittevernstaten har erstattet rettsstaten. Det er altså et punkt i smittevernloven som vil avgjøre om man er første- eller annenrangs borger. Et utvidet vaksinepass for covid-19 som åpner for innenlands bruk vil i praksis være en gjeninnføring av passersedler. Det er en type dokument vi i Norge ikke har sett siden krigens dager.

Det er videre særdeles alvorlig at Regjeringen vil innføre vaksinepass, når INGEN av vaksinene er gitt endelig godkjenning, hverken i Norge eller i noe annet land. Det pågår en massevaksinasjon av befolkningen med eksperimentelle vaksiner som kun har fått nødgodkjenning, og dette til tross for at det finnes virksomme legemidler mot covid-19. Indiske helsemyndigheter sa nei til å gi slik midlertidig godkjenning av Pfizers vaksine, nettopp fordi de ikke kunne garantere for sikkerheten til befolkningen. Legemiddelfirmaene som produserer vaksinene, er fritatt juridisk og økonomisk ansvar for bivirkninger som kan oppstå på kort og på lang sikt.

Ifølge Statens legemiddelverk er det pr. 04.05.21 kommet inn 12.331 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon, herunder 156 dødsfall. 2 av 4 vaksiner er satt på pause av myndighetene grunnet alvorlige bivirkninger og dødsfall. Vaksineringen har kun pågått i 4 måneder. Tallene er urovekkende og mangler sidestykke i medisinens historie.

Jeg finner det skandaløst at myndighetene i det hele tatt fremmer et lovforslag om et eget covid-19 vaksinepass med kontrollfunksjoner som vil gjøre at den enkeltes frihet til å velge vaksinasjon blir helt illusorisk. Det blir indirekte vaksinetvang. Vi vil får et segregert samfunn med et A- og B-lag; de vaksinerte og de uvaksinerte. De beskyttede og ubeskyttede. De rene og urene. Oss og de andre.

Vaksinepass som passerseddel er en farlig vei å gå, det vil bevege oss fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkingssamfunn på linje med Kina og andre totalitære stater. Det er på tide å snu. Vi er kommet til veis ende av koronadiktaturet. Jeg sier NEI til koronasertifikat!

Med hilsen Kaci, bekymret borger 

https://steigan.no/2021/05/bekymret-borger-jeg-sier-nei-til-vaksinepass/?fbclid=IwAR3snIyZjPkfqIE_4cTUSR8wu8AjHKYc9Qm-ynaafgd3joCNOGEADxg2MyI

torsdag 22. april 2021

Voksesmerter og magnesium ++

Voksesmerter er fryktelig vondt og kommer oftere etter aktive dager. Hos oss hyppigere i kaldt og fått vær en i varme. Det kan gå på nattesøvnen løs og være slitsomt både for liten og stor. Her var det så ille, da minstemann var liten at vi tok røntgen for å utelukke noe alvorlig. Det var det ikke, men voksesmerter har vi hatt i hus i snart 12 år. Gutter er visstnok mere disponert for det også, en jenter. Jeg husker det godt selv og jeg opplevde det som fryktelig vondt. Nesten som migrene i bena. 
Leser en del artikler om å gjøre barnet trygg og ha det rolig. Jo da, jeg velger å tro at de færreste foreldre hauser opp smertene eller tror det er farlig. Man skal likevel forstå at dette kan oppleves som fryktelig smertefull for den det gjelder. 

Jeg tar med litt info rundt magnesium i denne posten. Det er bra og viktig for langt mere en voksesmerter, og de fleste har utbytte av å ta tilskudd eller smøre seg med krem. Magnesium er litt som sink. Mange funksjoner og mange har lite av det. 

Nyttig info fra Ullevål kiropraktorklinikk. 
Magnesium og voksesmerter: 
Gry Hammer. magnesium og lavendel


Jeg har selv brukt denne magnesiumkremen. Den er økologisk og ufarlig og da blir det massasje og magnesium i et. Passer perfekt for barn med voksesmerter. Mange velger kanskje å bruke Ibuxkrem, men målet for småfolk bør være minst mulig medisiner og da er dette et mye bedre alternativ. 


Medisin er medisin, om det kommer via munn eller hud. Det finnes både morfinplaster, nikotinplaster, progrsteronkremer og bedøvelseskremer. Noe å tenke på når vi kanskje ukritisk smører oss inn med diverse hver dag. Likevel. Er det veldig vondt og går ut over nattesøvnen så er det absolutt et effektiv middel mot voksesmerter. 


Sliter man med kramper eller voksesmerter kan det være lurt å ta magnesiumtilskudd. Det finnes forskjellige typer salter, så man må lese seg litt opp og prøve ut. Kan være greit å bruke et tilskudd med flere typer i. Jeg har bla brukt dette. Både ved sinnsyk hodepine, kramper og voksesmerter. 


En ting som kanskje er vel så bra og enkelt ved smerter er varme. Dette gjelder også voksesmerter. Siden jeg regelmessig har noen i huset som til tider sliter med dette, har jeg gått til innkjøp av to små varmeputer. De blir varme på et blunk. Er det vondt i begge bena har jeg to. Magnesiumkrem og disse fikser voksesmerter på et «blunk». 


Leger er delt når det kommer til smertestillende til barn. Jeg tror alle er enige om at det helst skal unngåes. Er det slik at smerter blir byttet ut med søvn og andre tiltak ikke fungerer så kan det absolutt vurderes. Før trodde man ikke barn kjente smerter som voksne. Det siste av forsking viser at det heller ikke er bra og ha mye smerte ofte eller over tid. På Smertelinikken der jeg gikk, mener de derimot at har man mye vondt får man LAVERE smertetolleranse uten lindring. En teori om at det dannes flere smerterespetorer som igjen gjør at man lettere får vondt. Så at smertestillende skal unngås til enhver pris er i følge de en litt avleggs teori. 

Her må man se an både barn og voksne. Frekvens og hvor lenge smertene står på. Uansett når det gjelder voksesmerter så klarer de fleste seg med varme, massasje og magnesium i en eller annen form.


NRK. massasje mot voksesmertertirsdag 13. april 2021

Coronadays (11) små hverdagsgleder.

Mars ble april, og en sur og kald vår klorer seg fast. Grus og søle trekkes stadig inn i huset. Det vaskes og støvsuges HVER dag. 

Før har 2. etasje kun vært forbeholdt katten, nå har Pippi the Chihuahua innbilt svangerskap og da er hun som en magnet på meg. Skal man få sove da, er det bare å ta hun med i senga. 🙄. Hun piper og slikker, og drar jeg avgårde kan hun finne på å dra å lete etter meg. (Hun kan komme ut av katteluka) Valpen har sovet oppe, men sover nå i bur i gangen. Ikke for det hun KAN sove løs også, men veldig greit å ha hunder som kan ligge i bur. Hun går inn på egenhånd etter siste lufting. 


Nå var det ikke dette jeg skulke skrive om, men om de små tingene som kan gjøre meg glad i hverdagen. Dyra er jo en stor glede hver og en av de, og de fyller hjertet mitt med takknemlighet og glede, men de får komme i en egen post. Solcellelys. Et sikkert vårtegn er når lampene mine begynner å lyse igjen. ❤️Jeg har hjerter, kupler, pærer og lamper. Jeg synes det er så fint.  Jeg blir så glad av disse små lysene som begynner å skinne når mørket kommer. Kvaliteten har vært overraskende god, selv om det meste er kjøpt på billigkjeder som Clas Ohloson, Nille ol. Blomster er flott. Jeg har absolutt ikke grønne fingre, men nå har jeg klart å holde liv i en orkidé siden bursdagen min, og noen stemorsblomster til 30kr for 10 stk, får vi håpe rekker å gi litt glede. 

Å ha det hyggelig rundt seg, gir en bedre følelse inne i kroppen også. 

Andre småting som gjør meg glad er isbiter. Isbiter er liksom litt luksus. Å drikke isvann, eller is-saft, gjør hverdagen LITT bedre 

Pukka-te er også en favoritt, selv om tesesongen snart er forbi. Er du glad i te, er det absolutt en te man kan anbefale. 


Telys og kubbelys gjør noe ekstra med kveldskosen og er en selvskreven favoritt i hverdagens små luksus. 

Små ting i hverdagen kan påvirke humøret. Nye puter og gardiner, god mat, musikk med gode minner, ja og gamle bilder. 

I disse dager er det vanskelig å se frem til noe konkret, derfor er det en god øvelse å leve nå.
Ja og mimre. Det skal være så riktig å leve «nå». Jo da, jeg ser biten med å være til stede, kjenne på opplevelser og følelser. Det eneste vi alle har er nået. 

Likevel savner jeg driven. Fordi det er noe man skal. Om det er en bursdag, et bryllup eller en annen fest, så tenker man på klær, sminke, gaver og drikke. 
Ferieturer øker motivasjonen for å trene og spise sunt. Man vet når man skal dra og det er «deadline». 
Stevner har vært en stor del av livet vårt. Nå har det meste vært avlyst. Både EM og Youth World Cup røk og i år er det BÅDE Corona på folk og herpes på hest som herjer i Europa. Stevner gir motivasjon til å trene, planlegge og finne frem, og evt skaffe nytt utstyr. 

Både shopping og treningssentere har vært stengt. Begge deler øker nivået av forskjellige lykkehormoner hos folk. Mange får ikke det samme «kicket» av netthandling og å løpe alene i skogen. Kombiner det med isolasjon, frykt og dårlig råd, og hverdagen til enkelte kan bli rimelig mørk. 

Så da er det disse små hverdagsstundene som KAN gjøre livet litt lysere og hyggeligere. 

Jeg følte meg som verdens heldigste jente fra ca 2011-2015. Jeg følte at jeg hadde alt jeg kunne ønske meg. 

Jeg er ikke så langt fra det nå heller. Den største forskjellen er en stor grad av usikkerhet i verden rundt oss. Det å kunne planlegge og glede seg er noe som har gitt meg utrolig mye lykke i livet mitt til nå. Det rundt meg er jeg takknemlig og glad for. Jeg ER heldig. 
I tiden vi lever i nå, må vi stoppe opp og se hvor heldige de fleste av oss er. Vi som har jobb, venner og familie vi kan treffe er ufattelig privilegerte. Likevel er det mange som med god grunn sliter med motivasjon og humør. Mitt beste råd er å prøve å holde ut. Fokuser på det som kan gjøre deg bevist på at ting er utenfor din kontroll. Situasjonen er som den er. 

Så får LED-lys og kubbelys, god mat og fin musikk krydre hverdagen så best den kan. 
Coronadays (10) Egenpleie

Altså nå kjenner jeg mange som er lei. Samfunnet er poralisert i, for tiltak og mot tiltak. For vaksine, mot vaksine. For vaksinepass mot vaksinepsss.  
Man er lei av å ikke kunne besøke eller ha besøk, lei av å netthandle, gå med munnbind på butikken og sprite hender. Hundretusenvis er permiterte og uttallige restauranter, treningssenter, svømmehaller og hoteller er stengt. 

Nordmenn er et snilt folkeslag. I andre land trekker tusenvis av demonstranter til gatene i opprør over tiltak og nedstengning. Vi angir naboen og kriger på Facebook, mens vi lydig følger råd og regler. 

Det er et par hundre som demonstrerer, og en og annen forsker, overlege og jurist som får et og annet innlegg mot tiltakene i ny og ned. Det drukner derimot i smittetall og mutasjoner. 


Nok om det, vi er mange som er lei, men som føler man ikke kan klage. De bedriftene som denne runden er åpne, sliter også. Eksempel på dette er hudpleiere og frisører. Folk skal hverken feire bursdag, bryllup eller konfirmasjon. Ikke skal de ut og reise heller. Det gjør at det at langt mindre «trøkk» hos disse.  Hjemmekontor og familiepåske, utløser ikke det samme behovet for egenpleie som til vanlig, hos mange. 

Etter at jeg gutset på å spare håret og ikke farge det, har jeg spart tusenvis av kroner. Når det er sagt, så er det stas å gå til frisøren, få stusset tupper og kanskje sette inn litt ekstra hår. Det er minst 8 mnd siden jeg var der sist. 

Er man lei, men fortatt har litt «drive» så bruk det til egenpleie. Her snakker jeg solarium, hudpleier, sminke og hårstell. Er du lei og deppa, så kan dette helt klart gi deg LITT medvind i humøret. 

 Lakk negler, både på hender og føtter, bruk kur i håret, og smør deg med en god krem. Med litt farge på kroppen, friserte bryn, litt krøll i håret og lakk på neglene, så føler man seg fort litt bedre. Støtt frisøren og hudpleieren din, og unn deg selv å stelle deg litt ekstra. 

Det er mye man ikke kan gjøre noe med om dagen, men dette er ting du kan ha kontroll på 💪🏻😀

fredag 9. april 2021

Alternativ behandling av Corona. IvermectinI Norge og mange andre land har de kommet langt i behandling av Covid-19 i forhold til samme tid i fjor. Både leger og pleiere føler seg langt tryggere i hva som fungerer. Det er bra! 

Det mange likevel etterlyser er preventiv behandling. Slik det er nå får man ikke medisiner før man er innlagt/veldig dårlig. Flere mener at man både kan redussere smitte, innleggelse og død med bruk av enkelte medisiner. 
Malariamedisin (HCQ) og Ivermerctin er to av de «hotteste» navnene på blokka. 

Malariamedisinen har vært brukt på unge, gamle og gravide i 60 år. Det brukes også mot virus generelt og kjøpes over disk i Afrika. Nå har jeg selv avstått fra å ta malariamedisin etter å ha lest bivirkningene,(i forbindelse med reise)  men dosene som skal forhindre sykdom er vist langt lavere en ved behandling av malaria. 
Jeg vet også at allerede i mars i fjor ble det prøvd i Norge, (en av flere varianter) og om personen kom seg ut av respirator pga medisinen vites ikke, men døde gjorde han ikke. 

En del av teorien er at slike medisiner skal forhindre viruset i å replikere, altså formere seg. Derfor bør det gis FØR man har blitt skikkelig syk. Mange mener enten preventivt for gamle på hjem og helsearbeidere, eller som medisin til alle som får positiv test. Mange av forsøkene som foreligger er på alvorlig syke, som har kroppen full av virus. Et av forsøkene som viste at HCQ ikke var trygt ble trukket tilbake. Dosene bar langt høyere en hva legene som mener det virker bruker. Det er sjelden The Lancet trekker noe tilbake, men de gjorde det her. 


Nå har Slovakia som første EU-land godkjent bruk av Ivermectin . Det blir spennende. 


Denne legen beveger seg innom flere temaer også Ivermectin 


Her har vi en norsk blogg som tar for seg en del av forskingen og forskjellige preparater som har blitt prøvd i kampen mot Covid-19. 


Norske medier skriver også om Ivermerctin:
Selv om det ser ut til at det gir lite bivirkniger så er det rapportert. Nå vet jeg ikke dosene i denne forskingen, sammenlignet med det som brukes preventivt mot Covid-19, men man bør ikke styre med medisiner på egenhånd:Craig Kelly kjemper en kamp på Facebook både for Ivermerctin og HCQ, søk han opp for å finne linker og statuser. Legger ved en link under om forskning på Ivermerctin. Her legger han også frem forsking på at Ivermerctin er BEDRE en AstraZenica 


I Australia jobbet de for å få bruke medikamentet i påvente av vaksiner. Resultatene så lovende ut, hvorfor brukes de ikke preventivt/ved tidlig symptomer? 
Det finnes utallige leger der ute som selv mener at Ivermectin fungerer og som ikke har fått skrive det ut fordi det ikke foreligger nok forsking.  Denne karen som også mener C-vitamin og kortison var bra mot Sepsis, har brukt mye tid og energi på å få lov til å behandle Covid-syke med det han mener er rett. Han er selv vaksinert, og klarer ikke stå å se på ar folk stryker med. Det er vel her vi «vanlige» blir stående litt uforstående å se på verden. Vi forstår ikke hvorfor ikke «ufarlige» vitaminer og medisiner ikke kan prøves før de er rundtestet i blindende placeboforsøk. 

For disse medisinene er brukt før, så man vet sikkethetsprofilen. Det er selve VIRKNINGEN som ikke er ferdig forsket. 

Pr nå så brukes Ivermectin i svært liten grad utenom i forsøk, selv om mange rapporterer om mindre smitte og sykdom ved bruk. Det blir spennende å se om
Slovakia får resultater resten av verden kan dra nytte av. 
Produktet er billig og forebygger kanskje smitte bedre en vaksinene? Hvem vet 😉


onsdag 7. april 2021

Alternativ behandling av Corona. Sink

«Jeg mener på ingen måte at c-vitamin og sink skal erstatte hverken lege eller legemidler. I Norge gis det ingen behandling før man får symptomer. Jeg tror det kan være hensiktsmessig å sørge for optimale nivåer og kanskje ekstra tilskudd i enkelte perioder. 
De som kjenner meg vet at jeg takker gladelig ja til legemidler. Jeg har tatt booster av barnevaksinene i tillegg til vaksine både mot Hepatit A og Kolera. Siste vaksine tok jeg vinteren 2019»


I Norge finnes det ingen tradisjon for å behandle folk med positive tester før de evt blir innlagt. Dette mener mange kunne ha forebygget både innleggelser og dødsfall, om man satte i gang behandling tidlig. Ivermerctin dukker stadig opp, og jeg skal skrive mer om det senere. 

Her er link til et av flere behandlingsopplegg: 

På pubmed kan vi finne et dyreforsøk med positive resultater for bruk av vitamin C, sink og melatonin 

Trump skal angivelig ha brukt en del av disse tilskuddene da han selv ble syk. 

Sink skal visstnok være med på å forhindre at virus replikerer. Sink spiller en direkte rolle når det kommer til smak og luktesans og det kan være at kroppen bruker store mengder sink under en infeksjon samt at den mangler det lenge etter som gjør at man mister smak og luktesans. 


Det forskes på sink. De fleste har faktisk lave nivåer og sink er viktig for mange prosesser i kroppen. Vanlige doser er ca 10 mg om dagen. Sink konkurrerer med kobber så over tid bør man ikke gå på høye doser uten å balansere inntaket med kobber. Finn en funksjonell lege til å hjelpe deg. Men preventivt og under sykdom tåler de fleste lengre perioder med høye doser sink. Ca 50 mg er vel det de fleste anbefaler da. Det er ingen rene konklusjoner men jeg hadde uten tvil spist litt ekstra sink i disse dager og økt dosen ved sykdom. 
Mer fakta om sink. Litt tung litteratur i denne posten her: Det finnes også forsking som mener det ikke hjelper. 

Sink og C-vitamin har ingen effekt på Corona


Det skal uansett mye til å overdosere på sink og c-vitamin så i og med at den har effekter som kan påvirke virus og er nødvendig i kroppen, så hadde jeg ikke vært redd for litt høyere doser i disse dager. 
Så da bør 30-50 mg gå helt fint i forkjørelsesesongen. 

(Og vi som har pyroluri trenger større doser hele tiden.)

Det er vel ingen i verden som tror sink alene kan helbrede Covid, men sink er et viktig mineral, og det å sørge for at kroppen ikke mangler dette viktige mineralet er nyttig for mange av kroppens funksjoner. 


tirsdag 6. april 2021

Coronadays (9) Hverdagssysler.

Å føle seg «flink» er en god følelse. Jeg har et større behov for at de rundt meg viser takknemlighet en at de skryter av at jeg er «flink». Skryte gjør jeg til meg selv. Jeg streber etter min egen følelse av «nå har du vært flink». 

For de som har kronisk migrene (mer en 8-12 anfall i mnd, jeg har hatt mellom 15 og 18 da jeg var på mitt verste)  så lærer man fort at man ikke har like mange dager utdelt i mnd som andre. Det var en av de tingene jeg lærte meg i 20-årene at jeg ikke skulle planlegge for 7 dager i uka. 5 var bedre. Alle de ukene jeg «mistet» dager og ble kronisk hengende bak mitt eget skjema, førte bare til frustrasjon og stress. For miste dager det gjør man med hodepine. 

De dagene hvor man da virker er det alltid mye å ta tak i. Som mange mammaer kjenner seg igjen i, flest «usynlige» ting. Dvs du kan holde på en hel dag, så synes det egentlig ikke. 
Å kvitte seg med gamle klær og rydde bort vinterklær er noe av det usynlige som skjer. 

Påsken var over og «hverdagen» skal tilbake. Fortsatt digital skole. 
Jeg ryddet vekk det lille jeg hadde satt frem av påskepynt og har selvfølgelig vaskemaskin og tørketrommel i gang. Klær ble brettet, og badet oppe ble støvsugd, vasket og fikk rene matter og håndkler. 
Pledd fra bobilen har blitt vasket (typisk usynlig oppgave) og lagt klare til neste tur. Hest er sluppet ut og både glassflasker og panteflasker levert på butikken. (Ganske usynlig oppgave det også) 

Båndtvangen er i gang og da blir det flere turer på bena. Ikke like populært med 3 løse hunder på tur når man rir 🤪.
Det føltes helt nødvendig å pese seg opp Kampebakkene etter mange mil i bobil og god mat og drikke i påsken. 


Middag ble laget og kjøkkenet ryddet. Til dels. Langt i fra perfekt. No gammel mat ble kastet og stekepanner fra bobiltur vasket. 


Mat, med vekt på grønnsaker ble handlet inn. Synd det er så dyrt. 


Dagen er ikke over enda, barn skal kjøres, hester, hunder, kaniner, høner og alpakka fôres, og egg vaskes. En bokhylle IKEA har vært utsolgt for i «evigheter» fikk jeg hentet i påsken og skrudd opp i dag. 

Så lagde jeg kveldsmat til mann og barn før kvelden var et faktum. Avsluttet dagen med å kose litt med katten ❤️Jo en ryddig gang. og støvsugd første etasje var også oppgaver som også ble gjort i dag. 

Flink nok 😉💪🏻

fredag 2. april 2021

Alternativ behandling av Corona: Melatonin

«Jeg mener på ingen måte at melatonin skal erstatte hverken lege eller legemidler. I Norge gis det ingen behandling før man får symptomer.
De som kjenner meg vet at jeg takker gladelig ja til legemidler. Jeg har tatt booster av barnevaksinene i tillegg til vaksine både mot Hepatit A og Kolera. Siste vaksine tok jeg vinteren 2019»Melatonin er et søvnhormon og et antioksidant med mange spennende  bruksområder. Nå har det også fått fokus som behandling av Covid 19. 
Her er det litt informasjon om melatonin generelt: 

Melatonin selges som et kosttilskudd i USA, og nå også i lave doser på helsekosten i Norge. Leger kan også skrive det ut ved bla søvnproblemer. Fordi det ikke foreligger mye forskning kan man ikke med sikkerhet si helt hvilke fordeler og ulemper det har, men det har blitt solgt over disk i USA i mange år og regnes som et relativt ufarlig kosttilskudd. Melatonin brytes ned av dagslys, og dette er en fordel da det rett og slett blir borte i kroppen når solen stiger opp. 

Melatonin har ikke patent. Dette gjør at det ikke er veldig lukurativt å forske på. Heldigvis er det noen som likevel gjør det. I disse dager er det flere forsøk i gang. Tidsskriftet om melatonin
Her kan du lese litt om det som finnes om melatonin på norsk. 

I dag gis det så vidt meg bekjent ingen behandling ved positiv test for Corona i Norge, mens det i andre land har blitt utarbeidet spesielle «protokoller» for å unngå innleggelse og død. Argumentet er at det ikke er forsket tilstrekkelig på. Så lenge produktene som anbefales i utgangspunktet har høy sikkerhetsprofil, synes jeg det er merkelig at det ikke opplyses om alternativer som tilsynelatende er ufarlige. 

Her er lang og faglig artikkel om Melatonin og CoronaFor de som vil se en video om Melatonin og Corona, finner du det her: 

torsdag 1. april 2021

Coronadays 2021 (8) Vårens gleder.

Med totalt  5(!) hunder og en katt som beveger seg ut og inn hver dag, blir det grisete. Jeg støvsuger stort sett hver dag, i tillegg går den automatiske støvsugeren hver dag, og Jif våtmopp brukes hver dag. 
 Her er jeg lite miljøvennlig i samme gate som når jeg bruker mye papp. Det MÅ være lettvint og gå kjapt. Engangs våtmopp gjør livet renere og enklere!

Denne perioden kan være kort eller lang. I år er den lang. I tillegg røytes det. Sånn sett bra at det skjer samtidig. Det frister ikke med storrengjøring så lenge dette pågår. 

Vaskerommet, bur og gangen blir flittig brukt til å tørke hunder når de er veldig sølete. Den minste dusjes ofte. Katten har mer eller mindre bodd inne i vinter men selv hun fant det for godt å dra med seg søle inn 

Sjekk under labbene hennes, der er hun EGENTLIG helt hvit 🤪

Her har hun krøpet under hundegrinda 🤪😅. 


Om det er verdt det? Ja da. Det er stort sett en kort periode og da prøver jeg på færre turer ut, men til gjengjeld  lengre tid ute ved hver lufting. 

Savnet etter sommer blir ikke mindre for å si det sånn. Mars er i min verden, den nest verste måneden etter november. Den er lunefull, lang, og kan like gjerne by på regn som snø. Nå er den offisielt over for i år og det gledes! Temperaturene stiger, med håpet og humøret. 

Alle matbutikker (som stort sett er de eneste åpne) selger påskeliljer. De gule blomstene er små lyspunkt i hverdagen, og pynter fint opp til påske. Jeg er veldig glad i å pynte til hver «høytid». Ikke mye, men litt. Noen egg, kaniner, gule lys og duker og litt blomster, gir små gleder i hverdagen. 


God påske 🐣

onsdag 24. mars 2021

Coronadays 2021 (7) Vitaminer


Her ser dere et utvalg av mine kjære små «venner». Vitaminene ❤️.

Det skal vist være tilstrekkelig å spise «sunt» for å få i seg det man trenger. Jo da, for å få i meg nok jod må jeg spise 150g hvit fisk 3 x pr uke, eller få i meg en halv liter melk hver dag. Ikke drikke jeg melk og ikke spiser jeg fisk, og selv sønnen som har dobbelt skolemelk hver dag, fikk påvist jordmangel (døgnurin)

Det er bare et eksempel på at kosten ofte ikke er nok. 
Rødt kjøtt er rikt på jern og B-vitaminer, Kiwi og citrus rik på C. Å spise mye frukt om vinteren frister ikke. Listen bare fortsetter. 

Jeg handler det meste av vitaminer på iHerb. 

Fordi jeg har ekstra behov for sink og B6 (P5P) må jeg bruke utenlandske nettbutikker for å finne sterke nok doser. 
Jeg har tatt blodprøver og fått veiledning av lege så det er på ingen måte inntak i blinde. 
Jeg har ofte for mye jern (har et gen som lagrer jern lett) mye kobber, og lite sink. 

Så finn en lege eller dyktig terapeut for å få hjelp til å analysere blodprøver og få dosert vitaminene du trenger. 

Her i huset har vi fått alt fra evnen til å bli brun igjen (mangel på folat og kobber) til økt energi (jod og D-vit) til mindre angst (B6 og sink). 

Uansett du må ha litt interesse og noen som kan sakene sine om man skal bruke vitaminer terapeutisk. 


Likevel kan de fleste med fordel ta enkelte tilskudd. 

I disse dager vil jeg dra frem sink. 

Sink er med i de fleste prosessene i kroppen. Et av enzymene som styrer smak og luktesans er avhengig av sink. Når man får en virusinfeksjon er sink med å forhindre at virusene «replikerer» altså formerer seg. 

Kroppen forbruker masse sink ved sykdom og det kan være en av årsakene til at folk mister disse sansene ved bla Sars-cov2. Mange sliter jo også i lang tid etterpå, og det er jo fordi kroppen har kjørt sinknivået i bunn under infeksjonen. 
Så spis sink både før under og etter. Nå i Corona-tiden er 50 mg helt ufarlig (og forebyggende) for de fleste. 

Her er en link med mere info om sink og disse mekanismene: 

C vitamin er hyppig brukt og jeg hadde ikke vært i tvil om å spise MINST 1000 mg om dagen. Øk til du blir dårlig i magen om du skulle bli syk. Jeg klarer lett 10 g om dagen. 
Det foregår masse forsking og mange leger sverger til høydose vitamin C ved infeksjoner.


Faktisk og mange andre påstår ar c-vitamin ikke har noe effekt. Mulig det, men skadelig er det ikke, og verdt et forsøk? 
Det er bla disse cytocinstormene kroppen setter i gang man håper C-vitamin kan være med å redusere D-vitamin skrev jeg om i går, de fleste trenger minst 2000iu om dagen om vinteren


Jod i form av kelp (150-225mcg) er viktig for stoffskiftet og selvfølgelig nyttig i forebygging av Covid 19


Uansett, spis 5 om dagen (vitaminer mest C) spis en neve blandede nøtter (mineraler) spis hvit fisk (jod) spis rød fisk (omega 3) spis rødt kjøtt (jern og B vit)
Egg er supermat og inneholder alt utenom vitamin C 

For å ta opp vitamin A fra f.eks gulrot så spis det med fett, f.eks olivenolje på salaten. Fettet må til for at det fettløselige vitaminet skal taes opp.
Orker ikke tenke? Bestill et av multivitaminene med best «ranking» på iHerb.


tirsdag 23. mars 2021

Coronadays 2021 (6) D-vitamin og solarium

I en tidligere undersøkelse av befolkningen (Tromsøundersøkelsen) viste det seg at 60% av befolkingen hadde D-vitaminmangel. Så vidt jeg husker under 50 mmol i blodet. De fleste leger ellers i verden anser nivåer mellom 75 og 100 mmol som mer optimale. (Så antallet med mangler er reelt høyere) Norges styrke på D vitamin solgt i butikk har vært latterlig lave i mange år. Dosene kunne i beste fall forhindre ytterligere mangel, men kunne lite gjøre for å ØKE nivåene i kroppen. 
Nå får du 4 x så sterke doser. 80mcg. 
Man bruker to mål på D-vitamin. I utlandet bruker de IU (international units) 
20 mcg = 400iu. 

Jeg og familien spiser mellom 2000-5000iu om dagen. Ingen har likevel nivåer over 100 mmol i blodet. 

D vitamin er mere som et hormon og regne og har mye å si når det kommer til psyke og immunforsvar. 

Forsking fra Norge fremmer til og med bruk av sol og solarium med den påstand av at det vil være fordelaktig for flere 1000 å ha optimale nivåer mens noen få hundre flere vi få hudkreft. 

Mange har dårlig opptak i tarmen som gjør tilskudd lite effektivt og antal soldager i Norge kan mange år være for få til å sikre nok D-vitamin vinteren igjennom. 

I disse Coronatider viser det seg at de som blir alvorlig syke og dør nesten uten unntak har lave nivåer. Nå trenger det ikke å ha noen sammenheng men kan også forklare hvorfor mørkhudete er overrepresentert når det kommer til innleggelser. 

Sol og solarium har fått et ufortjent dårlig rykte de siste årene. Vi er opptatt av å beskytte oss mot de få ulempene i stedet for å omfavne alle fordelene ved å eksponere oss for sol. 

Solariumene er faktisk åpne denne runden og ingenting får deg til å føle deg mere vell en når man har farge på kroppen. Er du sliten og lei, legg deg i sola et par ganger i uka. Start pent og unngå og bli brent, men man bør ligge mer en 10 minutter for å få i gang produksjonen av vitamin D 
Søk på Moan og vitamin D,hvis du vil lese mer om hans forskning. 


søndag 21. mars 2021

Coronadays 2021 (5) (storbygleder)

Jeg bor landlig til og elsker det, men liker både Osloturer og ferier i storbyer. Det siste har vokst på meg. Jeg hadde vært 6 ganger i New York før jeg ble ordentlig glad i byen. Etter å ha sittet askefast der, alene fikk jeg dypere vennskap og mere kjennskap til byen. Det var også byen jeg inngikk mitt nå havarerte ekteskap, men det var uforglemmelig og absolutt verdt det. 

Jeg trives best på landet, men elsker storbyenes puls og bråk og det å kunne fjonge seg i langt større grad en i støvet på landet. Ja takk begge deler🙏Til å ha vokst opp i Oslo er jeg egentlig lite kjent. Det er de samme «tråkkene» man gikk i som barn. Karl Johan, Aker Brygge, og kanskje Grønland. 
Turist i egen by er undervurdert og et av fjordårets nye oppdagelser var restauranten VIPPA.  Et stort utvalg av spennende og billige retter til en rimelig penge. 
En gåtur rundt Operahuset og lunsj på Aker Brygge er også hyggelige ting å gjøre. Langt hyggeligere selvfølgelig i sommermånedene og når ikke både butikker og restauranter er stengt. 

I disse dager tok jeg med Molly og Minnie, når jeg først måtte inn til tigerstaden en tur. 
Det var godt med parkering for en gangs skyld. En liten runde i Frognerparken for litt sosialisering. Her er det den eldste som er «verst». Hun synes det er så stas med andre hunder og så var øvelsen og ikke hilse?! 🐶

Monolitten står fortsatt, nå må det bare komme en ny vår, på alle måter 🙏