Søk i denne bloggen

tirsdag 14. september 2021

Vaksinering av barn

Hvorfor skal man vaksinere unge? 
Jeg forstår det ikke. 
For å redusere smitte? Nei. Vaksinerte har like mye eller mer virus i nesa.

For å forhindre sykdom? Nei se link fra FHI lengre ned. 
For samfunnet? Nei barn med gjennomgått Covid har bredere immunitet og etter all sannsynlighet lengre immunitet en etter en vaksine. 
Man vaksinerer seg for seg selv som nå over 90% av de gamle og ned til 18 år har gjort. 
Så for å få pass da? Nei, barn blir tilbudt 1 dose og det kvalifiserer ikke til Corona pass.


Long covid? Kanskje, men influensa er mere farlig og er ikke ukjent for å trigge ME, så hvor har frykten, vaksineringen og forebyggingen mot dette vært. Det døde 2 ungdommer i 2020, nettopp av influensa. Og mange mange ungdommer har hatt ME pga influensa og kyssesyke. 

For å redusere frykt? Ja! Den fungerer på både den vaksinerte OG alle rundt når det kommer til dette. 


Tall på syke, og folk med bivirkniger

Enkelte mener de som er skeptiske til vaksinen finner info hos tvilsomme kilder. Den meste av skepsisen kommer egentlig fra å ha hentet informasjon både hos legemiddelverket og hos FHI selv. 

Sjansen for å bli lagt inn med bivirkninger er nå større en å bli lagt inn med Corona. 
Var ikke målet å IKKE belaste helsevesenet? 

Barn har dessuten 6 ganger økt risiko for hjerteposebetennelse ved vaksinering en uten. 

Kritikk av FDA sin «godkjenning» 

Og Christine Stabell Benn. Følg henne på Twitter for mange gode linker. Hun er professor og vaksineforsker. 


Denne har jeg kopiert, en kommentar på Facebook: 


Folk flest har overhodet ikke satt seg inn i denne problematikken, men nøyer seg med å lese overskrifter som er rein fryktporno, som ser ut til å gi dem mental orgasme. Fakta og dokumentasjon preller av dem som vann på gåsa, mens propaganda det sluker de rått:

Ifølge Legemiddelverkets siste bivirkningsrapport har det blitt meldt om 31 tilfeller av alvorlige bivirkninger blant vaksinerte i alderen 0-19 år. Dvs at allerede i løpet av den korte tiden barn har fått vaksinen så er risikoen for å få alvorlig bivirkninger av den mye større enn å bli alvorlig syk av covid. Det viser jo tallene klart og tydelig, man behøver ikke å være et geni i matematikk for å se det. Se nederst side 4 her (Bivirkningsrapport fra legemiddelverket, pdf fil, status pr 31. august 2021) https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner#klikk-her-for-%C3%A5-se-tidligere-rapporter 

Hva er alvorlige bivirkninger?

Generelt klassifiseres mistenkte bivirkninger som alvorlige når hendelsen:

• har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne

• har medført livstruende sykdom eller død

• har medført fosterskade/medfødte misdannelser

• har medført sykehusopphold eller forlenget sykehusopphold

• står på EMAs liste over viktige medisinske hendelser (IME-listen) 
Se side 7 i linken over her (Bivirkningsrapport fra legemiddelverket, pdf fil, status pr 31. august 2021) 

Og tar man også med det som står skrevet under her i fra Dagens Medisin, er det mye mere forståelig at man advarer barn mot å ta vaksinene enn at man oppfordrer dem til å dem dem: “De fleste som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen ble syke innen to år, viser svensk studie. Den svenske studien viser at de fleste ble syke to år etter vaksinering, men at tiden mellom første symptom på narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende. I gjennomsnitt tok det 67 uker å få diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen.” Hvor mange vil ha fått alvorlige bivirkninger eller dødd av disse vaksinene innen to år?https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR24xxDr3Z0RPxNa0bCFiVIir_kII6TMS_VORy3VuEo4hK2-9UNKsQMUsws

Og dette sa FHI 1/6-2021: “Et annet aspekt som taler mot barnevaksinering, er at coronavaksinene gir ganske kraftige immunreaksjoner etter vaksinering – det kan gi flere og hyppigere vanlige bivirkninger enn det man ser ved for eksempel influensavaksinen.– Barn blir sjelden syke av covid-19, men kan få sterke reaksjoner av vaksinen.” https://headtopics.com/no/dette-m-til-f-r-fhi-gir-ditt-barn-vaksine-20375370

Den samlede risikoen for at barn blir alvorlig syke eller dør av covid er ekstremt lav, bekrefter en ny analyse av covid-infeksjonsdata. Dette skriver BBC  https://www.bbc.com/news/health-57766717

Data fra de første 12 månedene https://www.researchsquare.com/article/rs-689684/v1 av pandemien i England viser at 25 under 18 år døde av covid. De som lever med flere kroniske sykdommer og nerveskader var mest utsatt, men den samlede risikoen er svært lav. Konklusjonene vurderes av Storbritannias rådgivende gruppe for vaksiner.

Tallenes tale er klar: I Storbritannia har bare 251 barn blitt lagt inn på intensivavdeling fra mars 2020 til februar 2021. Det er 1 av 50.000. 25 barn eller unge har dødd av covid. Det er 2 av én million.

Forskere fra University College London og universitetene i York, Bristol og Liverpool sier at studiene av barn er de mest omfattende hittil for noe land i verden. De sjekket Englands folkehelsedata og fant de fleste av de unge som hadde dødd av Covid-19 hadde underliggende helsemessige forhold: Rundt 15 hadde livsbegrensende eller underliggende tilstander, inkludert 13 som lever med komplekse nevrohemminger.

Seks hadde ingen underliggende forhold registrert de siste fem årene – selv om forskere advarer om noen sykdommer kan ha blitt oversett. Ytterligere 36 barn hadde en positiv covid-test på tidspunktet for deres død, men døde av andre årsaker, antyder analysen. Forskerne anslår at 25 dødsfall i en befolkning på rundt 12 millioner barn i England gir en bred, samlet dødelighet på 2 per million barn. FHI viser selv til denne studien https://www.fhi.no/nyheter/2021/lite-covid-sykdom-og-fa-senfolger-blant-barn/

“The UK’s vaccine advisory body has refused to give the green light to vaccinating healthy children aged 12-15 years on health grounds alone. The JCVI said children were at such a low risk from the virus that jabs would offer only a marginal benefit.” https://www.bbc.com/news/health-58438669?fbclid=IwAR3F9Y8KtE276hZ_0i3dpON9XqZwua9iphCKHeOsfuVONA_28i5iCCEeIEA

I sin nyeste rapport om vurdering av koronavaksinasjon av barn skriver FHI at en mulig ulempe kan være at hukommelsescellene i kroppen kan gi en mindre effektiv immunrespons om man skulle bli utsatt for en mutantutgave av viruset, skriver Nettavisen.
«I verste fall kan det tenkes at den opprinnelige immunologiske hukommelsen fører til at f.eks. evnen til å danne nøytraliserende antistoffer mot en ny virusvariant av SARS-CoV-2 blir vesentlig svekket», skriver Folkehelseinstituttet.
Med andre ord kan barns evne til å skape antistoffer mot koronavirusets mutanter bli svakere i fremtiden.
Assisterende FHI-direktør Geir Bukholm sier til Nettavisen at FHI «ikke veldig bekymret», for etter at han så roser vaksinene sier han noe svært urovekkende, nemlig at:
Likevel kan ikke FHI utelukke at vaksinering av barn med koronavaksiner kan føre til en dårligere immunrespons mot ulike varianter av viruset barnet vil støte på senere i livet. Det kontra om barnet i stedet hadde gjennomgått asymptomatiske eller milde koronainfeksjoner i ung alder.
Barn blir praktisk talt ikke syke av covid-19, og de svært få som blir det, får i de aller fleste tilfellene bare milde symptomer. Når så myndigheter både i Norge og internasjonalt presser på for å vaksinere stadige yngre aldersgrupper, og nå også barn, gjør de det ikke fordi det er til barnets beste. De sier sjøl at det tvert i mot kan skade barns naturlige utvikling av immunitet, og som vi vet er den naturlige immuniteten mye sterkere enn enhver koronavaksine. https://www.nettavisen.no/nyheter/bukholm-om-potensielt-darlige-utsikter-for-fremtidige-virusvarianter-en-mulighet/s/12-95-3424174819?fbclid=IwAR0W9cnbt6YTLcsTcRgv2hGvMzR3JDTP9eVD2wtpyszYOH1JmusV4t8Eiic

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar